În cadrul FESTIVALULUI NAŢIONAL AL ŞANSELOR TALE – ROMÂNIA 2009,
Casa Corpului Didactic Maramureş a organizat în perioada 14-20 decembrie 2009 următoărele acţiuni:

Denumirea activitaţii:
   I. Expoziţie de carte şi material didactic cu tema - ,,Educaţie-Dialog-Democraţie”
Responsabili:
   · Smaranda Oancea, bibliotecar
   · Ioana Dumitru, prof. documentarist
Participanţi:
Cadre didactice din judeţul MM, persoane interesate de formarea personala şi profesionala, elevi, parinţi.
Descrierea activitaţii:
   Expoziţia este deja o tradiţie a Casei Corpului Didactic Maramureş.
   În fiecare an, cu ocazia derularii activitaţilor din cadrul Festivalului Naţional al Sanselor Tale, bibliotecarul şi profesorul documentarist al CCD pregatesc o expoziţie de carte şi material didactic ce se doreşte a fi un eveniment de conştientizare a nevoii de învaţare la vîrsta adulta şi totodata de promovare a activitaţilor şi a poveştilor de succes din acest domeniu.


Denumirea activitaţii:
II. ,,Fiecare elev merita o şansa”- Seminar de diseminare
Responsabili:
Bodea Bianca – profesor metodist CCD MM
Participanţi:
   Cadre didactice care predau la şcolile pentru copii cu deficienţe din judeţul MM, reprezentanţi ai ISJ MM, reprezentanţi ai comunitaţii locale, alte persoane interesate.
Descrierea activitaţii:
   Seminarul a avut ca stop diseminarea informaţiilor referitoare la implementarea de catre CCD MM a proiectului cu finanţare europeana ,,Fiecare elev merita o şansa”, proiect ce raspunde prioritaţii Strategiei Europene de Ocupare de a promova integrarea grupurilor dezavantajate în societate.

Denumirea activitaţii:
III. ,,Managementul formarii continue” - Diseminare
Responsabili:
   · Bodea Bianca – profesor metodist CCD MM
   · Konta Terezia Doina – profesor metodist CCDMM
Participanţi:
Managerii şcolari şi Responsabilii cu formarea continua din şcolile din judeţ.
Descrierea activitaţii:
   Scopul întâlnirilor a fost promovarea programelor de educaţie destinate adulţilor, în vederea dezvoltarii profesionale şi personale a fiecarui individ.
   Activitaţile zonale au fost destinate diseminarii Ofertei de formare a CCD MM, respectiv a rolului pe care-l are responsabilul cu formarea continua în şcoala.

Denumirea activitaţii:
IV. Seminarul ,,Educaţie- dialog- democraţie”
Responsabili:
   · Smaranda Oancea, bibliotecar
   · Ioana Dumitru, profesor documentarist
Participanţi:
   Cadre didactice, reprezentanţi ai ISJ MM, AJOFM, ONG-uri, cadre didactice, elevi, parinţi, bibliotecari scolari, profesori documentarişti şi alte persoane interesate de acest subiect.
Descrierea activitaţii:
   Deoarece deviza ediţiei din acest an este EDUCATIE-DIALOG-DEMOCRATIE, o triada de valori spre care ne îndreptam atenţia acum, la aniversarea a 20 de ani de la prabuşirea regimului comunist în România, am considerat necesara organizarea unui seminar pe aceasta tema.

Denumirea activitaţii:
V. ,,Tineri antreprenori se formeaza în şcoala”- Work-shop
Responsabili:
   · Bodea Bianca – profesor metodist CCD MM
Participanţi:
   Grupul ţinta vizat a fost alcatuit din 10 cadre didactice implicate în furnizarea de servicii alternative în educaţie şi 20 elevi din învaţamântul preuniversitar – nivel liceal şi postliceal.
Descrierea activitaţii:
   Scopul întâlnirii a fost dezvoltarea şi integrarea pe termen lung a spiritului antreprenorial în şcoala prin dezvoltarea de metode extracuriculare de îmbunataţire a abilitaţilor şi cunoştinţelor elevilor.

Denumirea activitaţii:
VI. “ Sanse în formarea profesionala” - Dezbatere
Responsabili:
   · Konta Terezia Doina, profesor metodist CCD MM
Participanţi:
   Cadre didactice, manageri şcolari, membri ai comunitaţii locale.
Descrierea activitaţii:
   Diseminarea informaţiei dobândite prin cursurile de formare a cadrelor didactice în cadrul proiectului ,,Intelteach, Predarea în societatea cunoaşterii”.

Denumirea activitaţii:
VII. ,,Ziua porţilor deschise”: vizite, parteneriate şcolare – atragerea comunitaţii în viaţa şcolara; prezentarea Mediatecii CCD şi a celorlalte compartimente destinate activitaţilor de formare/informare, consiliere; dezbateri privind impactul cursurilor de formare profesionala a adulţilor asupra comunitaţii şi agenţilor economici.
Responsabili:
   · Smaranda Oancea – bibliotecar
   · Ioana Dumitru – profesor documentarist
   · Profesorii metodişti, informatician.
Participanţi:
Cadre didactice, elevi, parinţi, reprezentanţi ai comunitaţii locale, elevi.
Descrierea activitaţii:
   Prezentarea bibliotecii şi a mediatecii CCD MM, a activitaţilor desfaşurate în cadrul acestora;
   Distribuirea de materiale informative privind educaţia adultilor;
   Prezentarea unor materiale documentare referitoare la Revoluţia din decembrie 1989.

Denumirea activitaţii:
VIII. ,,20 de ani de democraţie în şcoala româneasca “ – Masa rotunda
Responsabili:
   · Smaranda Oancea, bibliotecar
   · Ioana Dumitru, profesor documentarist
Participanţi:
   La acţiune au participat profesori de istorie, profesori psihologi, elevi, parinţi şi membri ai comunitaţii locale.
Descrierea activitaţii:
   Masa rotunda cu tema ,,20 de ani de democraţie în şcoala româneasca “, a avut ca scop conştientizarea
Participanţi:
lor în legatura cu evoluţia sistemului de învaţamânt în ultimii 20 de ani.

Denumirea activitaţii:
IX. “Beneficii ale activitaţii de mentorat”- Diseminarea activitaţilor de mentorat
Responsabili:
   · Konta Terezia Doina, profesor metodist CCD MM
Participanţi:
   Au participat cadre didactice, manageri şcolari, membri ai comunitaţii locale din Vişeu de Sus.
Descrierea activitaţii:
   Scopul întâlnirii a fost acela de a evidenţia beneficiile activitaţilor de mentorat la care au participat cadrele didactice din Vişeu de Sus.
   S-au evidenţiat exemple de buna practica, modul în care programul urmat a contribuit la promovarea unui proces de învaţare centrat pe elev, pe nevoile de dezvoltare ale acestuia. Au fost evidenţiate avantajele implementarii programului pentru comunitatea locala în ansamblu.

EDUCTIA PENTRU MEDIU”
   RESPONSABILUL CURSULUI: prof.ANA HOPÂRTEAN
   


   DETALII DESPRE CURS:
   · Furnizor: CCD Marmures
   · Nr. deciziei de acreditare: 157 / 30.09.2008
   · Grup tinta: cadre didactice din învatamântul preuniversitar, manageri de scoli
   · Formatori:
   Prof. Todorut Gelu
   Prof. Hopârtean Ana
   Prof. Dehelean Iulica
   Prof. Pop Marcela
   Prof. Pop Vasile
   Prof. Hotea Radu
   Prof. Hotea Marcelina
   Inst. Fertigan Mariana
    Inst. Pop Narcisa

 · Pe parcursul anului şcolar 2008-2009 s-au derulat 3 serii ale cursului de formare
   –seria 1-perioada: 25.10.2008-18.12.2008
   –seria 2-perioada: 9.01.2009-24.03.2009
   –seria 3-perioada:15.05.2009-30.06.2009
 · Data evaluarii finale
   –seria 1-18.12.2008
   –seria 2-24.03.2009
   –seria 3-30.06.2009
 · Numar cursanţi cu evaluare finala
   –seria 1- 65 cursanţi
   –seria 2- 175 cursanţi
   –seria 3- 213 cursanţi
 TOTAL: 453 cursanţi
 · Reprezentant CNFP care a participat la evaluarea finala
   –seria 1-18.12.2008- Prof. Rotaru Ileana
   –seria 2-24.03.2009- Prof. Mateescu Zoia Dana
   –seria 3-30.06.2009- Prof. Mateescu Zoia Dana
 Anul şcolar 2009-2010
 Perioada de derulare a cursului: 4.02-25.03.2010
 Cursanţi înscrişi: 128

EXEMPLE DE BUNĂ PRACTICĂ:

ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE ÎN CADRUL PROIECTULUI ECO
   ŞC. CU CLS. I-VIII NR. 18 BAIA MARE
   1. AMENAJAREA ÎN CADRUL ŞCOLII A UNUI CABINET ECO
   

2. ACŢIUNI DE ECOLOGIZARE A SPAŢIILOR VERZI DIN INCINTA ŞCOLII ŞI ZONELE ADIACENTE
   

3. FORMAREA UNEI CONŞTIINŢE şI CONDUITE ECOLOGICE ÎN RÂNDUL ELEVILOR PRIN PROMOVAREA SAPTAMÂNALĂ A UNOR MESAJE PE TEME ECOLOGICE
   

4. COLECTAREA DEŞEURILOR DIN PLASTIC ŞI HÂRTIE . CONFECŢIONAREA UNOR LUCRĂRI DIN MATERIALE REFOLOSIBILE
       

5. DE LA GROAPA DE GUNOI LA MANAGEMENTUL DEŞEURILOR ŞC. CU CLS I-VIII ROHIA
       

6. ŞCOALA CU CLS. I-VIII „GEORGE COŞBUC” SIGHETU MARAMAţIEI, JUD. MARAMUREŞ

PATRULA ŞCOLARĂ
   

7.


   A fost odată un sat în care, în fiecare primavara pădurea renăstea, florile împodobeau drumurile, păstrăvii umpleau râurile iar păsările călătoare poposeau şi îşi ocupau locul hărăzit în natură. Dar cu timpul farmecul padurii s-a stins.
   Recoltele se vestejeau, puii nu mai ieşeau din găoace, păstrăvii nu se mai înmulţeau, păsările nu mai veneau.
   Analizând fragmentul de mai sus, putem afirma că la începutul existenţei sale, omul era partener supus al naturii, făcând parte integrală din natura.
   Trecând de la vânat la pescuit şi cules la cultivarea pamântului şi apoi la civilizaţia industriala, omul a schimbat limpezimea apelor, puritatea pădurilor, aerului. În perioada preistorică, peste 50% din suprafaţa Terrei a fost ocupată de păduri.
   În perioada medievală, pădurile ocupau 70 - 75% din suprafaţa ţării.
   La începutul secolului al XlX-lea padurile ocupau 38% din suprafaţa ţării. După 1975, padurile ocupau 27% din suprafaţa ţării. Astăzi aceasta suprafaţa este mult mai redusă şi continuă să scadă.
   Coordonatele actuale ale vieţii cotidiene impun abordarea educaţiei pentru dezvoltarea durabila, educaţia pentru protecţia padurii si a calitaţii mediului înconjurator
   ÎNDEMN: “IUBIŢI, DEOPOTRIVA, NATURA ŞI OMUL !”


SEMESTRUL II 2007-2008
ZIUA METODICA A BIBLIOTECARILOR SCOLARI
-Tema „Rolul bibliotecarului in eficientizarea informarii la nivelul unitatii scolare”
-Loc de desfasurare Grupul scolar „ Gheorghe Lazar” Baia Mare
- Orizont de timp 17 martie 2008

- LANSARI DE CARTE EDITATE LA EDITURA MARIA MONTESSORI
Loc de desfasurare Mediateca CCD
Orizont de timp martie- mai 2008

DESFASURAREA UNOR ACTIVITATI EDUCATIONALE SI CULTURALE PRIN PROGRAME DE PARTENERIAT DINTRE MEDIATECA CCD SI BIBLIOTECILE SCOLARE DE LA COLEGIUL „V.LUCACIU”, GRUP SCOLAR AUTO BAIA SPRIE, GRUP SCOLAR „GH.BARITIU”
Orizont de timp februarie – mai 2008

PARTICIPARE CU STAND PROPRIU LA TARGUL OFERTELOR EDUCATIONALE
Orizont de timp : mai-iunie 2008
SCHIMB DE EXPERIENTA CDI CAVNIC
Tema „Bibliotecile din invatamant si CDI-uri
Loc de desfasurare Grup scolar Cavnic
Orizont de timp mai 2008


SEMESTRUL I 2007-2008

ANUL EUROPEAN AL SANSELOR EGALE PENTRU TOTI
Expozitii foto, grafice 5 – 10 noiembrie 2007
Loc de desfasurare - Unitati scolare, CCD MM
Participanti - Cadre didactice, elevi, parinti, membrii comunitatii locale

SAPTAMÂNILE EDUCATIEI PERMANENTE ÎN ROMÂNIA
Seminarii,masa rotunda 10 noiembrie- 10 decembrie 2007
Loc de desfasurare - Inspectoratul scolar Maramures Participanti - Directori de unitati scolare.


PROMOVAREA DOCUMENTELOR EUROPENE SI NATIONALE ÎN DOMENIUL EGALITATII DE SANSE
5-15 noiembrie ISJ MM
Loc de desfasurare - Mediateca CCD / Filiale CCD
Participanti - Directori unitati scolareCadre didactice
Membrii ai comunitatii locale, elevi

ZIUA METODICA A BIBLIOTECARULUI SI DOCUMENTARISTULUI SCOLAR
noiembrie 2007
Tema Ziua mondiala a bibliotecii scolare
Discutii asupra Conferintei ABR
Loc de desfasurare Colegiul National „V.Lucaciu

ZILELE PORTILOR DESCHISE - VIZITE , PARTENERIATE SCOLARE- ATRAGEREA COMUNITATII SCOLARE CATRE VIATA SCOLII
Noiembrie - decembrie
Loc de desfasurare - Unitati scolare din judet/ tara
Participanti - Cadre didactice, elevi, parinti, membrii comunitatii locale

TÂRG DE PRODUSE CULTURAL-EDUCATIVE, LANSARE DE CARTI EDUCATIVE, MATERIALE DIDACTICE PENTRU DIRIGINTINOIEMBRIE
noiembrie
Loc de desfasurare - Colegiul National Vasile Lucaciu Baia Mare
Participanti - Cadre didactice, parinti, membrii comunitatii locale

LANSARE PROGRAM AVOCATUL ELEVILOR (PENTRU ELEVI DIN INVATAMANTUL LICEAL)
7 noiembrie2007
Loc de desfasurare - Colegiul Vasile Lucaciu Baia Mare, Colegiul Dragos Voda Sighetu Marmatiei, Liceul Bogdan Voda Viseu de Sus Participanti - Cadre didactice, parinti, membrii comunitatii locale

EDUCATIA NONFORMALA – PUNTE ÎNTRE EDUCATIA FORMALA SI INFORMALA
Noiembrie – decembrie Loc de desfasurare - Palate si cluburi ale copiilor din judet
Participanti - Cadre didacticeMembrii ai comunitatii locale, parinti

MINI BURSA LOCURILOR DE MUNCA PENTRU ABSOLVENTI
Noiembrie – decembrie 2007
Loc de desfasurare - Unitati scolare din judet
Participanti - Elevi, Cadre didactice

DISEMINARE PROIECT GRUNDTVIG 1 POWER
7 – 23 Noiembrie2007
Loc de desfasurare - Loc de desfasurare - CENT Baia Mare, Gr Sc Gh, Lazar, Lic. Nemeth Laszlo Baia Mare, Liceul de Arta Baia Mare,Colegiul Mihai Eminescu Baia Mare
Participanti - Cadre didactice,Comunitatea locala

PREZENTAREA/PROMOVAREA PROIECTULUI DE TRANS CU FINANTARE PHARE CBC
9 – 30 noiembrie
Loc de desfasurare - ISJ MM, Colegiul Mihai Eminescu Baia Mare
Participanti - Cadre didactice, membri ai comunitatii scolare

OFERTA DE PROGRAME DE FORMARE CONTINUA A CASEI CORPULUI DIDACTIC MARAMURES – DISEMINARE
31 Octombrie – 15 noiembrie 2007
Loc de desfasurare - Mediateca CCD MaramuresCadre didactice

EXPOZITIE DE MATERIALE INFORMATIVE PRIVIND EDUCATIA ADULTILOR
7 – 12 decembrie 2005
Loc de desfasurare - Mediateca CCD Maramures,
Participanti - ONG – uri, cadre didactice

EXPOZITII TEMATICE DE CARTE SI MATERIALE INFORMATIVE CU OCAZIA UNOR EVENIMENTE CULTURALE SI calendaristice:
Orizont de timp noiembrie – ianuarie 2007 -2008
- Unirea de la Alba Iulia
- Imaginea sarbatorilor de iarna
- Mihai Eminescu
- Unirea Principatelor Romane
Loc de desfasurare - Mediateca CCD

PROGRAME CULTURALE
Noiembrie – decembrie 2007
Loc de desfasurare - Unitati scolare din judetCadre didactice, elevi, membri ai comunitatii scolare

ACTIVITATI DEMONSTRATIVE DE ARTA CULINARA CU SPECIFIC NATIONAL
noiembrie
Loc de desfasurare - CENT, Grup Scolar Tehnic
Participanti - EleviCadre didactice

DIVERSITATE ÎN UNITATE SI EGALITATE- PROIECTUL INTERCIVIC- CURCUBEU
Noiembrie - decembrie
Loc de desfasurare - CJAPP

EDUCATIE PENTRU SANATATE- STIL DE VIATA SANATOS, PREVENIREA TBC
Noiembrie- decembrie
Loc de desfasurare - Centrul de marketing Baia Mare
Participanti - Elevi, cadre didactice, comunitatea locala

Semestrul I 2005 - 2006

- Expozitie documentara „ Calatorie prin Europa - 14 - 22 septembrie 2005 Loc de desfasurare: CCD MM
- Salonul editurilor maramuresene; participare cu carte editata la Editura Maria Montessori în cadrul activitatilor de la Biblioteca Judeteana „Petru Dulfu” Baia Mare - 3 octombrie 2005
- Ziua metodica a bibliotecarilor si documentaristilor scolari - 13 octombrie 2005
- Tematica: „ Discutii asupra celei de- a XVI-a Conferinte Nationale a ABIR Loc de desfasurare: Scoala cu clasele I- VIII I.L. Caragiale Baia Mare

Festivalul sanselor tale
Orizont de timp: 7 –12 noiembrie 2005
Tematici propuse:
Promovarea drepturilor si libertatilor copilului – simpozion
- Loc de desfasurare: CCD MM
-Orizont de timp: 9 noiembrie 2005

Expozitie de materiale informative privind Educatia adultilor
- Loc de desfasurare:Mediateca CCD MM
- Orizont de timp: 7 – 12 noiembrie 2005

Traditii pastrate în Maramures – film documentar
-Loc de desfasurare: CCD MM
-Orizont de timp: 11 noiembrie 2005

Rolul documentariipedagogice în educatie - dezbatere
-Loc de desfasurare: Mediqateca CCD MM
-Orizont de timp: 10 noiembrie 2005

Oferta de programe de formare continua a Casei Corpului Didactic Maramures -diseminare
- Loc de desfasurare: Filiale ale CCD MM
- Orizont de timp: 7 - 12 noiembrie 2005

Expozitie documentara „1 Decembrie”
- Loc de desfasurare: Mediateca CCD MM
- Orizont de timp: 30 noiembrie 2005

Programe/activitati desfasurate in mediul rural

Localitatea Titlul programului Grupul tinta Observatii
Ocna Sugatag Educatie pentru informatie în mediul rural defavorizat Directori de unitati scolare, prof documentaristi din unitati din mediul rural Parteneri SCAC- din Ambasada Frantei, MedC, ISJ MM, Primaria Ocna SugatagScoala cu clasele I-VIII Ocna Sugatag
Tg.Lapus si comunele din vecinatatea zonei Educatie interculturala Directori, cadre didactice care desfasoara activitati cu grupuri dezavantajate din zona Lapus În colaborare cu Asociatia Provence Maramures,


Localitatea Titlul programului Grupul tinta Durata cursului (nr. de ore) Nr. participanti Observatii
CDI, Viseu de Jos Educatie pentru informatie în mediul rural defavorizat Cadre didactice 24 40 Implementarea proiectului CDI în proiectul scolii;Inaugurare CDI Viseu de Jos
Baia Mare, sediul CCD Educatia copiilor romi Directori de scoli generale din mediul ruralk, cu populatie scolara de etnie roma 24 15 La initiativa CCD
CDI Salistea de Sus Educatie pentru informatie în mediul rural defavorizat Cadre didactice 24 60 Implementarea proiectului CDI în proiectul scolii
Poienile de Sub Munte Didactica disciplinei Cadrele didactice din localitate 24 70 La solicitarea ISJ MM, dupa inspectie RODIS
Baia Mare,Scoala cu clasele I-VIII Nr. 3 Didactica disciplinei Cadrele didactice care predau la clasele V-VIII în mediul rural 24 726 La initiativa CCD
Lapus, Fauresti TICE Cadre didactice din unitatile scolare amintite 24 72 La initiativa CCD


- In cadrul proiectului bilateral româno-francez, Educatia pentru informatie in medii rurale defavorizate, s-a organizat, împreuna cu reprezentanti ai Ambasadei Frantei. De asemenea, tot în cadrul acestui proiect s-au organizat, la nivel national, cursuri de formare pentru formatorii nationali în domeniul CDI. CCD Maramures, prin competentele conferite de statutul sau, a contribuit la amenajarea spatiilor CDI din unele unitati scolare.
- In colaborare cu Asociatia „Provence - Maramures, Casa Corpului Didactic a realizat cursul Educatie interculturala , unde formatoarea Anne-Marie Blanc a lucrat cu trei grupuri tinta (42 de persoane). Aceste cursuri au raspuns realelor nevoi de formare în ceea ce priveste domeniile de interculturalitate si de integrare, grupul de participanti reflectând la diferitele forme de conflict si asupra relatiilor din sistemul educativ.
- Educatia pentru sanatate: Programul are în vedere cultivarea unui stil de viata sanatos în rândul populatiei scolare si educarea unei atitudini profilactice în vederea evitarii consumului de alcool, tutun si droguri. S-a urmarit promovarea structurii interactive si interdisciplinare a Programei de Educatie, axata pe: sanatatea individului, sanatatea mediului, viata sociala si ale subiecte specifice.
- Managementul de proiect este un program de sensibilizare a cadrelor didactice si a conducatorilor de unitati de învatamânt asupra avantajelor participarii la proiecte, în general, si la cele care se adreseaza direct sistemului educational, cum ar fi proiectele: GRUNDTVIG 2 si 3, ARION, COMENIUS, LINGUA, PHARE etc., în special.

Sediu CCD „Educatia copiilor romi” Informare, sensibilizare Directori de scoli generale din medii rurale, cu numar mare de populatie de etnie roma 15
CDI Viseu de Jos „Educatia pentru informatie în mediul rural defavorizat” Implementarea proiectului CDI în proiectul scolii. Inaugurarea CDI Viseu de Jos Cadre didactice 40
CDI Salistea de Sus „Educatia pentru informatie în mediul rural defavorizat” Implementarea proiectului CDI în proiectul scolii. Cadre didactice 60
Unitati de învatamânt Tehnologia Informatiei si Comunicarii ( TIC ) Initiere în utilizarea calculatorului Cadre didactice 64

Semestrul I 2005 - 2006

CURSURI CE URMEAZA A SE DERULA PÂNA LA SFÂRSITUL ANULUI SCOLAR
1. Creativitate si eficienta în învatamânt:
- Sesiune de comunicari
- Expozitii de soft educational, auxiliare didactice, reviste, carti, manuale, proiecte educationale etc
- Prezentare parteneriate internationale;
- Laborator educational contemporan – masa rotunda; - CDI în viata scolii;
2. Instruirea cadrelor didactice pentru alternativa “step by step”;
3. Managementul stresului;
4. Managementul conflictului;
5. Teoria inteligentelor multiple;
6. Cultivarea creativitatii în procesul de învatamânt;
7. Evaluarea în învatamântul prescolar;
8. Laborator de formare;
9. Educatia pentru sanatate în mediul rural;
10. “Training for Leadership” (pentru profesorii de religie)
11. Cursuri Grundtvig 2
12. Cursuri de metodica pentru studentii din anii terminali - curs la cerere;
13. Pregatirea profesorilor pentru grade didactice si concursuri – la cerere;
14. Initiere în Biblioteconomie – curs la cerere;
15. Pregatirea responsabililor cu formarea;
16. Pluridisciplinaritatea prin CDI;
17. CDI si metode active de învatare;
18. Scoala Orff;
19. Management scolar;
20. Limbi moderne pentru începatori – curs la cerere
A. Pe plan local au fost stabilite urmatoarele parteneriate, cu:
- Prefectura Judetului Maramures
- Inspectoratul Scolar al Judetului Maramures
- LICEUL DE ARTA BAIA MARE - Primaria municipiului Baia Mare
- Universitatea de Nord Baia Mare
- Muzeul Judetean
- Teatrul municipal Baia Mare
- Palatul copiilor si al elevilor Baia Mare
- Unitati scolare
- Colegiul National „Vasile Lucaciu „ Baia Mare
- Colegiul National „Mihai Eminescu” Baia Mare
- Scoala cu clasele I- VIII „George Cosbuc” Baia Mare
- Scoala cu clasele I – VIII "Dimitrie Cantemir" Baia Mare
- Scoala cu clasele I – VIII „I.L.Caragiale” Baia Mare
- Scoala cu clasele I – VIII „Alexandru Ivasiuc” Baia Mare
- Grup scolar Târgu Lapus
- Grup scolar "Florian Ulmeanu" Ulmeni
- Scoala cu clasele I – VIII Ocna Sugatag
- Scoala cu clasele I – VIII Sasar
- Scoala cu clasele I-VIII „Mihai Eminescu” Salistea de Sus
- Grup Scolar Farcasa
- Grup Scolar Cavnic
- Scoala cu clasele I -VIII „Mircea Vulcanescu” Bârsana
- Scoala cu clasele I – VIII Viseu de Jos
- Scoala cu clasele I – VIII Câmpulung la Tisa
- Gradinita Nr. 4 Baia Mare
- Gr4adinita Nr. 9 Baia Mare
- Gradinita Nr. 25 Baia Mare
- Gradinita Nr. 12 Sighetu Marmatiei


A. Proiecte nationale în derulare:
1. Program PHARE RO/2003/005-551.01.02

„ACCES LA EDUCATIE PENTRU GRUPURI DEZAVANTAJATE”
Obiectivele proiectului national:
- Îmbunatatirea conditiilor furnizate la nivelul învatamântului prescolar
- Stimularea si îmbunatatirea succesului scolar în cadrul învatamântului obligatoriu (prevenirea abandonului scolar)
- Stimularea înscrierii în programele „A doua sansa” a celor care au abandonat învatamântul primar si/sau obligatoriu.

Scopul proiectului: promovarea în scolile pilot a unui management educational favorizator incluziunii si interculturalitatii, prin interventie sincretica a factorilor interesati de schimbarile necesare, facilitând insertia sociala a copiilor si tinerilor defavorizati.

Denumirea proiectului judetean: „ÎMPREUNA LA SCOALA SI ÎN VIATA”

Principalul obiectiv al proiectului judetean: pentru 2005 - 2007 este optimizarea managementului educational la nivelul judetului Maramures, prin mijloace si instrumente institutionale, prin servicii educative integrate, complementare, în vederea favorizarii educatiei incluzive, a combaterii excluderii si marginalizarii sociale, a promovarii drepturilor omului si a sanselor egale, a unei bune insertii scolare si sociale.

Obiective specifice pentru 2005 – 2007:

- Cresterea gradului de cuprindere în sistemul de educatie obligatorie la 90% a copiilor si tinerilor defavorizati cu vârste între 3 si 14 ani
- Cuprinderea unui procent de minimum 90% din copii de vârsta prescolara în grupe de gradinita.
- Ameliorarea efectelor abandonului scolar prin includerea a 200 de tineri, cu vârste cuprinse între 7 si 18 ani, care nu au finalizat învatamântul obligatoriu, în programe educationale
- Ameliorarea bazei tehnico-materiale si oferte structurale noi la (extindere la 3 unitati scolare, reabilitare la 5 scoli, extindere si reabilitare la 2 scoli; cumpararea a : 16 seturi de mobilier scolar, 12 seturi de mobilier prescolar, 10 seturi de jucarii si materiale didactice, care sa faciliteze derularea activitatilor scolare si extrascolare din unitatile pilot, Crearea Centrului de Resurse Educationale Incluzive (CREI) si a unui laborator formativ- educativ mobil)
- Formarea a 200 cadre didactice în domeniul educatiei: interculturale, incluzive (promovând desegregarea de orice fel), civice, democratice, al educatiei parintilor etc, pentru sanse egale de dezvoltare personala si profesionala a tuturor copiilor si tinerilor.
- Implicarea a cel putin a 400 de parinti din comunitatile vizate prin proiect si a 9 mediatori scolari în promovarea actului educativ scolar.
Localizare
În proiect au fost cuprinse 10 unitati–pilot, reprezentative din punctul de vedere al populatiei dezavantajate, care vor facilita crearea unor modele institutionale de educatie incluziva, replicabile la nivel de sistem, implicand elevi, parinti, cadre didactice si alti membri ai comunitatii (beneficiari si parteneri în acelasi timp) în realizarea actului educational. Unitatile-pilot ale proiectului sunt din: Baia Mare, Coltau, Somcuta Mare, Finteusu Mic, Chelinta, Tamaia, Târgu Lapus si Coroieni.
Grupurile tinta:
- 2.750 de copii proveniti din familii defavorizate
- 540 de copii cu risc de abandon scolar (din familii dezavantajate): 114 de la învatamântul primar si 426 din învatamântul gimnazial;
- 213 de copii de vârsta prescolara, dar care nu frecventeaza gradinita;
- 371 de copii de vârsta prescolara care prezinta fluctuatie în participarea la educatie;
- 271 de copii de vârsta prescolara care prezinta fluctuatie în participarea la educatie;
- 87 de copii si tineri care au abandonat scoala si 89 nescolarizati în învatamântul obligatoriu (clasele I-VIII)
- 190 de cadre didactice care lucreaza la unitatile pilot;
- 9 persoane propuse sa devina mediatori scolari.

Beneficiarii indirecti:
1.Toti ceilalti elevi din scolile-pilot;
2.Grupurile defavorizate socio – economic si cultural din judetul Maramures;
3.Personalul institutiilor si autoritatilor publice centrale si locale, cu atributii în domeniul social si educational
4.Comunitatea, în ansamblul ei.

Activitati:

- de formare a inspectorilor, a directorilor si formatorilor, respectiv a cadrelor didactice
- de angajare si formare a 9 mediatori scolari
- cu parintii si membrii comunitatii locale
- pentru învatamântul prescolar: cuprinderea în gradinita a tuturor copiilor de vârsta scolara din arealul unitatilor pilot
- de prevenire a abandonului scolar si de ameliorare a situatiei la învatatura (Scoala de vara, Scoala de dupa-amiaza, activitati extracurriculare)
- de desegregare si de educatie interculturala
- de comunicare si relationare interpersonala
- de tip „A doua sansa”
- de ameliorare a aspectului si a functionalitatii spatiului educativ
- de creare a Centrului de resurse pentru educatia incluziva (CREI) în cadrul Casei Corpului Didactic Maramures
- de dezvoltare a (infra)structurii informationale în scoli si CREI
- de monitorizare si evaluare
- de promovare si diseminare de bune practici si a rezultatelor obtinute

Parteneri:

1.ISJ Maramures coordoneaza proiectul si semneaza contractul. Este implicat direct în derularea activitatilor educative destinate elevilor si adultilor din comunitatile vizate. Va coordona monitorizarea si evaluarea interna la toate nivelurile.
2.Consiliul Judetean Maramures va sustine financiar proiectul. Ofera consiliere si asistenta în elaborarea proiectului, în implementarea lui prin consiliere si asistenta în activitatile antreprenoriale si va participa la diseminarea rezultatelor. De asemenea, va sustine si continuarea activitatilor acestuia dupa încheierea duratei de pilotare.
3.Asociatia Esperando Baia Mare se va implica în elaborarea proiectului prin consiliere si asistenta privind activitatile educationale necesare copiilor cu CES, optimizarea spatiilor scolare, activitati destinate adultilor, realizarea si functionarea CREI. De asemenea va participa la activitatile de informare, sensibilizare, monitorizare, evaluare si diseminare.
4.Asociatia Heidenroslein Baia Mare s-a implicat în elaborarea proiectului prin consiliere si asistenta. Se va implica în activitatile de tip educativ destinate îndeosebi copiilor romi, dar si celorlalte categorii din grupul tinta privind educatia pentru mediu, pentru cetatenie democratica, pentru ameliorarea aspectului si functionalitatii spatiilor scolare, activitati destinate adultilor, realizarea si functionare CREI: De asemenea va participa la activitatile de informare, , sensibilizare, monitorizare, evaluare si diseminare.
5.Primaria Baia Mare va sustine financiar proiectul în ceea ce priveste unitatile din Baia Mare. De asemenea participa pe toata durata elaborarii / derularii proiectului, prin consiliere privind modul de redactare, de implementare a activitatilor. Va participa îndeosebi la activitatile destinate adultilor si va asista realizarea licitatiilor / a activitatilor antreprenoriale. Participa la activitatile de monitorizare, evaluare si diseminare.

Buget
- Contributia Comisiei Europene : 558.425,44 euro (94,89%)
- Contributia locala (Consiliul Judetean, Consiliile locale: Baia Mare, Tg. Lapus, Somcuta Mare, Ulmeni, Coltau, Coroieni, Farcasa si Satulung): 30.045 euro (5,11%)

Centrul de resurse pentru educatia incluziva (CREI)

CCD Maramures participa la toate fazele de implementare a proiectului, la completarea documentatiei de aplicatie, realizeaza activitatile de formare a cadrelor didactice pe parcursul si dupa încheierea proiectului în acord cu filosofia promovata de M.Ed.C. prin proiect (folosind materialele de formare aprobate si formatorii formati de componenta de dezvoltare institutionala). Aici se va înfiinta un Centru de Resurse pentru studentii de la învatamântul deschis la distanta si pentru mediatorii scolari. Participa la realizarea materialelor de informare sensibilizare, monitorizare, evaluare si diseminare. Ofera spatiul pentru CREI si va pune la dispozitie fondul documentar si logistic din mediateca. C.R.E.I.
- este parte integranta a proiectului „Acces la educatie pentru grupurile dezavantajate”
- Prin organizarea si serviciile educationale puse la dispozitia colectivitatii educative, C.R.E.I. reprezinta un cadru a responsabilitatii, a democratiei si a autonomiei, pe plan individual si colectiv.
- C.R.E.I. reprezinta un element important în prevenirea si combaterea esecului scolar. Pentru elevii apartinând grupurilor dezavantajate C.R.E.I. împreuna cu cadrele didactice organizeaza actiuni destinate acestora în vederea ameliorarii si rezolvarii problemelor identificate.
- Documentaristul sugereaza cadrelor didactice posibile exploatari a resurselor documentare si logistice în folosul elevilor din grupurile dezavantajate.
C.R.E.I. ofera elevilor, cadrelor didactice si membrilor comunitatii locale un spatiu de formare, comunicare si informare, un laborator de experimentare a noilor tehnologii educationale, un loc de cultura, deschidere, întâlnire si integrare.
Prin crearea C.R.E.I se are în vedere:
- Realizarea egalitatii sanselor elevilor din medii economice, culturale, sociale diferite (romi, CES) prin punerea la dispozitie a materialelor si documentelor necesare unei bune informari si documentari, precum si a unui personal calificat în domeniul informarii si documentarii.
- Prin activitatile desfasurate în C.R.E I. Se are în vedere centrarea atentiei asupra obiectivelor definite în cadrul proiectului, realizarea în colaborare cu toti partenerii implicati a activitatilor propuse.
- C.R.E.I. are urmatoarele functii:
- de primire
- de informare generala
- functia pedagogica
- de orientare scolara si profesionala
- de comunicare
- functia tehnica
- C.R.E.I.. este deschis utilizatorilor 20 h/saptamâna.
- C.R.E.I. este deservit de un documentarist/animator, un psihopedagog si un informatician/tehnician multimedia.
- Materialele decorative si semnalare vor fi realizate în culori vii, informatiile vor fi clare si pertinente;
- Toate documentele din fondul documentar al C.R.E.I. se prelucreaza în sistem informatizat în vederea regasirii lor rapide.
- Conditiile de utilizare a spatiului, a fondului documentar, logisticii si serviciilor C.R.E.I. se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare.
- În cadrul C.R.E.I vor fi realizate „valize pedagogice” continând materiale informative specifice, care vor avea un caracter itinerant. „Valizele pedagogice” pun la dispozitia cadrelor didactice informatii, documente, dosare pedagogice, logistica, acestea putând fi consultate de catre fiecare scoala vizata pe parcursul a câteva saptamâni, prin rotatie.

II. Activitati desfasurate în C.R.E.I.

Activitatile C.R.E.I. sunt diferentiate, în functie de utilizatori, astfel:

Elevi
- Documentare si informare prin consultarea resurselor din C.R.E.I.
- Informare si/sau participare la activitati de orientare scolara.
- Participarea la activitati de recuperare si reintegrare graduala în sistemul de învatamânt în situatii de risc sau abandon scolar.
- Vizionarea de casete video, emisiuni TV, etc.
- Audierea unor secvente sonore pe diferite suporturi.
- Lecturarea unor carti.
- Împrumutul unor carti, reviste etc.
- Organizarea si derularea unor activitati cu caracter cultural si civic în vederea educarii pentru respectarea normelor formale si informale ale vietii scolare si sociale, formarii spiritului civic si a spiritului responsabilitatii fata de semeni, fata de mediul înconjurator.
Cadrele didactice
- Pregatirea activitatilor/proiectelor propuse elevilor în colaborare cu documentaristul si/sau psihopedagogul;
- Organizarea si desfasurarea de activitati de recuperare a elevilor cu dificultati de învatare si de reintegrare în circuitul scolar a elevilor în circuitul scolar în situatii de esec sau abandon scolar;
- Participarea împreuna cu documentaristul si psihopedagogul la activitati destinate elevilor privind orientarea scolara si profesionala;
- Participarea la organizarea si desfasurarea de activitati educative scolare si extrascolare, precum si a activitatilor culturale destinate elevilor sau comunitatii locale;
- Pregatirea cursurilor si activitatilor scolare si extrascolare;
- Documentare si informare în interes personal.

Comunitatea locala, mediatori scolari

- Documentare si informare în interes personal;
- Participarea la activitati culturale propuse în cadrul C.R.E.I.
- Întâlniri si activitati legate de viata scolii si a comunitatii din care provin.
- Participarea la proiecte si parteneriate initiate si derulate în cadrul colaborarii C.R.E.I. cu parteneri externi.

Parinti

- Implicarea parintilor în educatia copiilor atât în calitate de modele de urmat cât si în calitate de parteneri ai demersului educativ.
- Împartasirea experientelor acestora ceea ce înseamna o influenta substantiala în dezvoltarea personala si profesionala a copiilor.
- Consilierea parintilor în a-si însusi unele abilitati si tehnici speciale de educatie a copilului deficient
- Împartasirea experientelor acumulate în relatia cu copii lor si inventarierea nevoilor educative sau de alta natura a grupului tinta.

2.AEL - platforma integrata si completa de instruire si gestiune a continutului
AEL este un LCMS (Learning and Content Management Sistem) dezvoltat de firma SIVECO SA România destinat utilizarii de catre toate categoriile de participanti la actul educational: profesori/tutori, studenti/elevi, producatori de continut educational etc.
AEL poate fi folosit pentru învatarea condusa de instructor sau pentru învatarea automata, oferind o instruire unitara pentru toti participantii la cursuri. Continutul poate fi structurat si adaptat în functie de cerintele profesorilor si îmbogatit cu informatii legate de curricula, cuvinte cheie, versiune, autor, etc. Cele mai importante elemente ce compun platforma AEL sunt: biblioteca virtuala, Dictus- dictionar multifunctional; Clasa virtuala; Testare; Administrare.
In acest an scolar, platforma AEL va fi implementata si în alte unitati scolare. În urma protocolului cu SIVECO SA , la CCD – MM va fi instalata si configurata platforma AEL, reteaua fiind formata dintr-un numar de 20 de calculatoare.
AEL este coloana vertebrala a programului SEI, asigurând mijloacele necesare comunicarii între centrele locale si regionale din cadrul programului SEI.

3.PROGRAMUL „Sistem Educational Informatizat (SEI)” este un program complex initiat de MEC, si care se deruleaza si în judetul Maramures.
Obiectivul de baza al programului îl reprezinta sustinerea procesului de predare - învatare în învatamântul preuniversitar cu tehnologii de ultima ora.
Programul este implementat în cadrul unui consortiu. In proiectul SEI sunt implicate unele dintre cele mai prestigioase firme IT din lume, prezente pe piata româneasca: HP România, IBM România si SIVECO România.
Unul dintre beneficiile majore previzionate ale acestui program este asigurarea unui nivel optim de cunostinte pentru fiecare absolvent de liceu.
Prin SEI, se doreste încurajarea învatamântului inovativ si stimularea creativitatii profesorilor si elevilor, oferind un cadru general favorabil pentru dezvoltarea proiectelor si participarea beneficiarilor sistemului educational la dezvoltarea societatii informationale.

B.PROIECTE INTERNATIONALE

1.EDUCATIE INTERCULTURALA
In colaborare cu Asociatia „Provence - Maramures, Casa Corpului Didactic a realizat cursul Educatie interculturala , unde formatoarea Anne-Marie Blanc a lucrat cu trei grupuri tinta (42 de persoane). Aceste cursuri au raspuns realelor nevoi de formare în ceea ce priveste domeniile de interculturalitate si de integrare, grupul de participanti reflectând la diferitele forme de conflict si asupra relatiilor din sistemul educativ.
Proiectul va continua si în acest an scolar, în luna noiembrie, formatoarea Anne Marie Blanc va sustine cursuri de formare în zona ULMENI abordându-se doua teme esentiale:
- Medierea
- Munca în echipa în cadrul transdisciplinaritatii