COMUNICATE DE PRESA    CASA CORPULUI DIDACTIC MARAMUREŞ– coordonator al Proiectului de formare continuă cu finanţare din Fondul Social European, POSDRU 2007-2013;
    “Cariera didactică în societatea cunoasterii adaptată la regiunea de nord – vest”

     Începând din luna iulie 2009 Maramureşul, prin intermediul directorului CCD MM, prof. Gelu Todoruţ şi al inspectorului şcolar general al ISJ MM, prof. Mariana Pop, este coordonator al activitaţilor de formare continua a cadrelor didactice din învaţamântul preuniversitar a regiunii de NV, program de formare continua “IntelTeach – Instruirea în societatea cunoaşterii”, proiect ce vizeaza certificarea a 900 cadre didactice din judeţele: Maramureş, Cluj, Satu Mare, Bistriţa şi Salaj în vederea perfecţionarii metodelor de predare şi luând contact cu cele mai noi abordari privind învaţarea asistata de calculator.
    Iniţiativa acestui program aparţine companiei SIVECO SA România, care a obţinut finanţarea din Fonduri Sociale Europene, pentru un proiect de grant în cadrul POSDRU 2007-2013, ce are drept ţinta formarea continua şi de calitate a cadrelor didactice din învaţamântul preuniversitar din regiunea Nord-Vest.
    Societatea cunoaşterii impune utilizarea tehnologiei ca punct de referinţa al schimbarilor din învaţamânt, iar printre provocarile majore se înregistreaza şi necesitatea pregatirii cadrelor didactice.
    Scopul proiectului de formare continua “Cariera didactica în societatea cunoaşterii adaptata la regiunea NV” vizeaza dezvoltarea şi îmbunataţirea programelor de formare iniţiala şi continua a personalului didactic. Proiectul mai urmareşte asigurarea calitaţii programului de formare a profesorilor, respectiv dezvoltarea oportunitaţilor de cariera pentru dascalii din grupul ţinta.
    Proiectul se centreaza pe ideea de a ajuta deopotriva profesorii experimentaţi cât şi studenţii, viitori profesori – de a integra noua tehnologie în procesul de educaţie, pentru a dezvolta competenţe de gândire şi învaţare la elevi. Profesorii participanţi vor dobândi la absolvirea programului de formare continua noi informaţii şi resurse pentru a promova folosirea eficienta a tehnologiei la clasa.
    Impactul realizarii acestor obiective va fi vizibil prin:
       - Îmbunataţirea calificarii cadrelor didactice, formatorilor şi a altor categorii de personal din educaţie şi formare profesionala, inclusiv dezvoltarea de oportunitaţi de cariera.
       - Corelarea educaţiei şi a învaţarii pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii şi asigurarea de oportunitaţi pentru participarea viitoare pe o piaţa a muncii moderna şi flexibila.
       - Folosirea tehnologiei pentru a dezvolta competenţe necesare elevilor în secolul XXI.
       - Identificarea cailor prin care elevii şi profesorii pot utiliza tehnologia pentru a stimula procesul de învaţare prin cercetare, comunicare şi dezvoltarea capacitaţilor de colaborare şi interpersonale.
       - Încurajarea utilizarii strategiei de instruire diferenţiata.
       - Identificarea, formularea şi soluţionarea problemelor
       - Dezvoltarea gândirii critice şi a gândirii sistemice pentru rezolvarea de probleme.
       - Asumarea responsabilitaţii sociale.

    În judeţul Maramureş beneficiaza de aceasta formare 180 de cadre didactice din învaţamântul primar, secundar inferior, secundar superior şi tehnic. Grupul ţinta a fost selectat din 31 şcoli, dintre care 14 din mediul urban şi 27 din mediul rural.
    Cursurile se desfaşoara în patru sesiuni, începând cu iulie 2009, urmând a se încheia în luna octombrie 2010.
    Prima serie de cursanţi a promovat progamul, la evaluarea finala participând 3 grupe a câte 15 participanţi.
    Evaluarea finala a participanţilor din cele cinci judeţe se realizeaza de catre experţii în monitorizare şi evaluare: prof. Mariana Pop, inspector şcolar general al ISJ MM şi prof. Gelu Todoruţ, director al CCD MM. Selecţia cadrelor didactice din toate aceste judeţe a fost realizata de catre prof. Ioja Ioan- director CCD Bistriţa Nasaud şi prof. Dorina Kudor, director CCD Cluj, care în proiect îndeplinesc rolul de experţi în baza de date.
    CCD Maramureş, în calitatea sa de coordonator, asigura şi expertiza contabil- financiara a proiectului prin economist Aura Laza, contabilul instituţiei, cu rol în proiect de expert contabil.
    Cursul este structurat în 8 module şi cuprinde 89 de ore de formare dupa cum urmeaza:
       - 48 ore - formare directa ( fiecare modul are alocat un numar de 6 ore; desfaşurate în prezenţa profesorului Master );
       - 16 ore – activitati practice ( desfaşurate sub forma de tutoriat, comunicarea cu formatorul fiind la distanţa, prin e-mail, forum, etc.);
       - 21 ore - aplicaţii individuale la clasa cu elevii;
       - 4 ore – evaluare finala.
    Evaluarea se realizeaza prin doua forme: evaluarea portofoliului profesorului, dupa primele 64 ore de formare, urmata de evaluarea de impact în urma aplicarii portofoliilor didactice la clasa.
    Formatorii programului sunt: prof. metodist al CCD MM, Doina Konta, prof. Adriana Ilioasa, Colegiul Tehnic “Anghel Saligny” Baia Mare şi prof. Florin Pop, şcoala cu clasele I – VIII “Lucian Blaga” Baia Mare.
    Aspectul inovator al acestui proiect consta în faptul ca profesorul cursant devine facilitatorul învaţarii. El îşi planifica lecţiile, dar gândeşte strategic, la nivel de unitate de învaţare, realizeaza aplicaţia din perspectiva elevului, negociaza cu elevii tema proiectelor, monitorizeaza şi evalueaza permanent produsul de grup şi individual. Prin implementarea proiectului didactic la clasa, profesorul îi va implica pe elevi în dezvoltarea propriei lor cunoaşteri. Astfel, utilizând Internetul ca sursa de informare, comunicare şi documentare, elevii vor realiza proiecte, care se vor concretiza într-una din urmatoarele forme: prezentare, publicaţie, site -uri de colaborare: wiki sau blog.

    Prezentarea interactiva da viaţa materialelor ştiinţifice şi informative oferite de catre profesor, în calitate de facilitator, dar şi de catre elevi, ca prezentatori ai proiectelor realizate.
    Publicaţia poate fi buletin informativ, ziar, broşura sau afiş, în funcţie de competenţele IT pe care le au elevii sau de cele pe care profesorii urmaresc sa le dezvolte acestora, ţinând seama şi de nivelul de vârsta al tinerilor.
    Wiki-ul a ajuns în ziua de azi o modalitate prin care pot fi publicate diverse materiale. Acesta facilitate poate fi utilizata de catre profesor pentru publicarea auxiliarelor curriculare, materialelor informative care sprijina procesul de învaţare, iar de catre elevi pentru publicarea proiectelor realizate. Blog-ul poate fi utilizat pentru postarea de mesaje, obţinerea de feedback-uri şi consemnarea de reflecţii în jurnalul clasei, ca instrument on-line de comunicare între profesori şi elevi. Exemple de buna practica pot fi vizualizate pe urmatoarele site-uri:
http://sites.google.com/site/gr1nvccdmmtdk/
http://gr2ccdmm.wik.is/
http://gr1ccdadriana.wik.is/
http://proiectestiintecosbuc.wik.is/
http://clasaursuletilor.21classes.com/
    Parcurgerea acestui curs de formare şi implementare a proiectelor didactice la clasa permite profesorului sa dobândeasca competenţe care confera procesului de predare-învaţare dinamism, atractivitate, implicarea elevilor în propria învaţare şi stimuleaza creativitatea tinerei generaţii. Elevii, învaţând prin metoda proiectului, utilizând modalitaţile de documentare şi informare pe Internet, comunicarea la distanţa, vor fi dobândi pe lânga cunoştinţe ştiinţifice şi abilitaţi IT, necesare în secolul al XXI- lea.
    an scolar 2009-2010
    Pagina realizata de
    prof. Mariana Pop, inspector şcolar general al ISJ MM
    Gelu Todoruţ, director CCD MM
    Doina Konta, prof. metodist al CCD MM


    CASA CORPULUI DIDACTIC MARAMUREŞ
    CENTRU ACTIV DE FORMARE PROFESIONALA


    Casa Corpului Didactic Maramureş este un centru activ de resurse orientat spre formarea şi dezvoltarea profesionala şi personala a angajaţilor din sistemul de învaţamânt din judeţul Maramureş. Prin diversitatea activitaţilor desfaşurate, ea se constituie într-un real spaţiu al integrarii învaţamântului preuniversitar maramureşean în contextul european.
    Prin CCD MM se organizeaza activitaţi de formare continua, activitaţi cu caracter ştiinţific, metodic şi cultural pentru personalul din învaţamântul preuniversitar.
    Programele de formare continua derulate sunt în concordanţa cu obiectivele strategice propuse şi reflecta scopuri / principii, în afara carora nu s-ar putea vorbi de o modernizare a învaţamântului. Se face astfel posibila trecerea de la paradigma cantitaţii la paradigma competitivitaţii şi calitaţii.
    Domeniile pentru care sunt formulate activitaţi de formare continua sunt: Didactica disciplinelor, Management şcolar, Management educaţional, Management de proiect, Consiliere, Orientare şcolara, Educaţie pentru Cetaţenie Democratica, Educaţie pentru sanatate, Educaţie pentru informaţie în mediul rural, TIC, Multimedia, Instruire AEL, Biblioteca şcolara, Legislaţia şcolara, Limbi moderne pentru începatori şi avansaţi .
    Casa Corpului Didactic Maramureş în anul şcolar 2009-2010 pune la dispoziţia cadrelor didactice din judeţ programele acreditate: ,,Educaţie pentru mediu” (25 credite), ,,Standard manager” (90 credite), Educaţia formatoare de caracter” (12 credite), ,,IntelTeach. Instruirea în Societatea Cunoaşterii” (25 credite) – partener SIVECO SA România, ,,Iniţiere IT şi Utilizare AeL” (25 credite) – partener SIVECO SA România, ,,Calculatorul şi proiectele interdisciplinare” (15 credite) – partener Fundaţia EOS România, ,,Dezvoltarea competenţelor de evaluare” (15 credite) – MECI, ,,Democraţie participativa - Proiectul „Cetaţeanul” (25 credite) - CCD Cluj. Oferta de formare continua pentru anul şcolar în curs este afişata pe site-ul CCD MM pentru personalul din învaţamânt interesat de perfecţionarea continua.
    CCD MM pune la dispoziţia cadrelor didactice şi un Centru de Documentare şi Informare (CDI) ce asigura multiple posibilitaţi de cercetare şi documentare prin consultare de: enciclopedii, dicţionare, albume, literatura de specialitate, beletristica, ziare, reviste, casete video, casete audio, CD-uri, Editura ,,Maria Montessori”, prin intermediul careia se pot publica pe baza unui contract, lucrari educative, ştiinţifice, metodice, monografii, creaţii artistice, Libraria CCD MM ce cuprinde un fond de carte cu o tematica variata: psihopedagogie, metodica, caiete tip pentru învaţamântul preşcolar şi primar, materiale ajutatoare pentru examenele de capacitate şi bacalaureat, carte diversa.


Ştiri pe scurt


    - Inspectoratul şcolar Judeţean Maramureş, Casa Corpului Didactic Maramureş şi Asociaţia Învaţatorilor şi Profesorilor din şcoala ,,Alexandru Ivasiuc” Baia Mare au organizat la sfârşitul lunii octombrie Simpozionul Internaţional ,,Comunicarea în cariera didactica”. Manifestarea a avut ca scop promovarea potenţialului creativ şi inovator al cadrelor didactice din ţara şi din strainatate, popularizarea exemplelor de buna practica din învaţamântul contemporan cu ocazia aniversarii a trei decenii de activitate a şcolii „ Al. Ivasiuc” Baia Mare – 1979/2009. Coordonatorii acţiunii au fost : prof. metodist, Ana Hopârtean, CCD MM, prof. Viorica Chifor, prof. Marina Cornelia, prof. Mirela Oşan, şcoala cu clasele I-VIII ,,Al. Ivasiuc” Baia Mare.
    - Inspectoratul şcolar Judeţean Maramureş, Casa Corpului Didactic Maramureş şi Liceul Teoretic ,,Emil Racoviţa” Baia Mare organizeaza în 20 noiembrie 2009 Simpozionul Interjudeţean ,,Alternative în educaţie”, Ediţia I. Obiectivele manifestarii sunt: promovarea unor metode moderne în procesul de învaţamânt centrat pe elev şi motivarea lor pentru actul de învaţare, promovarea creativitaţii şi originalitaţii demersului didactic, conştientizarea importanţei dezvoltarii personalitaţii elevilor pe parcursul perioadei şcolare, îmbunataţirea relaţiilor de colaborare, cooperare între toţi factorii implicaţi în formarea şi dezvoltarea tinerei generaţii. Coordonatori ai manifestarii: insp. şc. general, prof. Mariana Pop, insp. prof. Valentina Todoran, dir. prof. Dana Glodean, dir. adj. prof. Valeria Mic, prof. Tatiana Cauni, prof. Adriana Draghiş, prof. Raluca Giurgiulescu, prof. Sanda Inceu.
    2009-2010
    Pagina realizata de:
    Insp. şc. gen.,prof. Mariana Pop
    Director CCD MM, prof. Gelu Todoruţ
    Prof. metodist CCD MM, Bianca Bodea

Casa Corpului Didactic Maramureş reflectată în presă


http://www.informatia-zilei.ro/mm/2009/11/19/casa-corpului-didactic-organizeaza-cursuri-de-dezvoltare-profesionala
http://jurnalsindical.blogspot.com/2009/03/casa-corpului-didactic-maramures.html
http://www.gazetademaramures.ro/fullnews.php?ID=10157
http://jurnalsindical.blogspot.com/2008/10/casa-corpului-didactic-maramure-un.html
http://www.informatia-zilei.ro/mm/2009/11/26/in-baia-mare-a-fost-lansat-proiectul-fiecare-elev-merita-o-sansa/
http://www.informatia-zilei.ro/mm/2009/11/30/ieri-s-a-lansat-proiectul-tineri-antreprenori-se-formeaza-in-scoala/
http://www.gazetademaramures.ro/fullnews.php?ID=10019
Cariera didactică în societatea cunoaşterii adoptata la regiunea de nord – vest (DOC)
Fiecare elev merita o şansă (DOC)

Casa Corpului Didactic Maramureş îşi deschide porţile pentru cea de-a IX-a ediţie a „Festivalului Naţional al Şanselor Tale”


    Festivalul Şanselor Tale se desfaşoara în peste 50 de ţari din întreaga lume, şi are ca scop promovarea şi recunoaşterea oficiala a conceptului de educaţie pe tot parcursul vieţii -"lifelong learning".
    Manifestarea promoveaza educaţia adulţilor prin variate activitaţi de formare permanenta, stimulând cooperarea între instituţii din sectorul guvernamental şi cel al societaţii civile şi are ca scop atragerea unui numar cât mai mare de beneficiari adulţi în procesul de învaţare pe tot parcursul vieţii.
    Festivalul Naţional al şanselor Tale – 2008 se adreseaza, cu o bogata oferta de servicii culturale, educative şi de formare profesionala continua, tuturor adulţilor, inclusiv persoanelor defavorizate social, economic şi cultural.
     Manifestarile sunt incluse în planul de acţiune al Ministerului Educaţiei, Cercetarii şi Tineretului pentru implementarea Strategiei Formarii Profesionale a Adulţilor pe termen scurt şi mediu 2005-2010, direcţia de acţiune Conştientizarea cu privire la beneficiile Formarii Profesionale pentru persoane, intreprinderi şi alţi factori interesaţi.
    Casa Corpului Didactic Maramureş organizeaza cu aceasta ocazie o serie de manifestari ce au ca scop diversificarea şi extinderea ofertei de formare continua şi permanenta în unitaţile şi instituţiile de învaţamânt din judeţ, precum şi consolidarea rolului CCD MM ca centru activ de resurse educaţionale la nivelul comunitaţii.
    Manifestarile ce vor avea loc în saptamâna 8-13 decembrie 2008, denumita şi ,,saptamâna educaţiei permanente” sunt urmatoarele:
    · Ziua porţilor deschise (organizarea unor vizite în diverse centre de formare; încheierea unor parteneriate şcolare ce au ca scop atragerea comunitaţii locale în viaţa şcolara; prezentarea Mediatecii CCD şi a celorlalte compartimente destinate activitaţilor de formare/ informare, consiliere; dezbateri privind impactul cursurilor de formare profesionala a adulţilor asupra comunitaţii şi asupra agenţilor economici; prezentarea ultimului numar al revistei Casei Corpului Didactic ,,şcoala Maramureşeana” ( 8 decembrie 2008, între orele 10-18);
    · Expoziţie de carte şi material didactic cu tema - ,,Educaţia adulţilor” (8-13 decembrie 2008);
    · Prezentare de carte didactica destinata formarii adulţilor, în colaborare cu Biblioteca Judeţeana ,,Petre Dulfu” Baia Mare ( 9 decembrie 2008, ora 12);
    · Mese rotunde cu tema: ,,Diseminarea informaţiei dobândite prin cursurile de formare a cadrelor didactice”, distribuirea de materiale informative privind educaţia adulţilor ( 8-13 decembrie 2008);
    · Managementul formarii continue, activitaţi zonale destinate diseminarii Ofertei de formare a CCD MM, respectiv a rolului pe care-l are responsabilul cu formarea continua din şcoli, grup ţinta: directori din unitaţile şcolare ale judeţului (8-13 decembrie 2008);
    · Dezbatere cu tema ,,Educaţia interculturala – abordare din perspectiva drepturilor copilului, deoarece anul 2008 este Anul European al Dialogului Intercultural (10 decembrie 2008);
    · Seminar cu tema : ,,Beneficiile formarii continue pentru personalul din cadrul sistemului de învaţamânt preuniversitar” unde participa cadre didactice, personal didactic auxiliar, psihologi şcolari (12 decembrie 2008, ora 11);
    · Audiţii muzicale ,,O Europa pentru toţi”–Liceul de Arta Baia Mare(11 decembrie 2008);
    · Diseminarea programului ,,Calculatorul şi proiectele interdisciplinare” – învaţarea bazata pe proiecte (13 decembrie 2008).
    Beneficiarii acestor manifestari sunt studenţi, absolvenţi sau elevi, specialişti în domeniul educaţiei (formale şi non-formale), grupuri dezavantajate ,minoritaţi etnice.
    Impactul vizeaza:
    · Creşterea credibilitaţii instituţiilor de educaţie în comunitate;
    · O mai buna implicare a autoritaţii locale în susţinerea activitaţilor de educaţie;
    · Creşterea coeziunii sociale şi a cetaţeniei active;
    · O mai buna cunoaştere a nevoilor de educaţie la nivelul individului şi al comunitaţii;
    · Facilitarea accesului la educaţie în mediul rural;
    · Cultivarea unei atitudini integratoare faţa de diferite grupuri etnice şi religioase;
    · Implementarea direcţiilor de acţiune şi a standardelor europene de educaţie.
     Încurajarea participarii pe tot parcursul vieţii la actul de învaţare şi promovarea oportunitaţilor de învaţare în vederea dezvoltarii personale a individului şi a integrarii sale socio-profesionale este şi va fi întotdeauna una din prioritaţile Casei Corpului Didactic Maramureş.
    2009
    Director,
    Prof. Gelu Todoruţ


    La Casa Corpului Didactic Maramureş profesorii urmează
    Cursuri de ,,Dezvoltare a competenţelor de evaluare”


    O noutate pentru acest an şcolar o constituie derularea prin intermediul Casei Corpului Didactic Maramureş a ,,Programului naţional de dezvoltare a competenţelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE)”, program care are drept scop dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice în domeniul evaluarii elevilor la Teze unice şi Bacalaureat, dar şi o conştientizare a efectelor deciziilor de evaluare, cu asumarea responsabilitaţilor privind necesitatea transparenţei şi a documentarii acestor decizii.
    Cursul se deruleaza deocamdata doar pentru profesorii de limba româna, limba materna, matematica, istorie şi geografie din ciclul gimnazial care vor evalua lucrarile elevilor la teza unica din primul semestru al anului şcolar 2008-2009. În judeţul Maramureş aproximativ 350 de cadre didactice urmeaza acest program de formare, urmând ca într-o perioada de doi ani, toate cadrele didactice din judeţ sa finalizeze acest curs.
    Tot în aceasta perioada, la Casa Corpului Didactic Maramureş continua formarea cadrelor didactice în domeniul iniţierii în utilizarea calculatorului prin intermediul cursului de ,,Iniţiere în utilizarea calculatorului şi Utilizare AeL”, curs deosebit de util profesorilor care doresc sa faca mai interesant actul de predare-învaţare pentru elevi.
    Toate cursurile de formare continua propuse şi derulate de CCD MM sunt gratuite pentru cadre didactice, însa la toate cursurile din Oferta de programe de formare continua a CCD MM se pot înscrie şi persoane din afara învaţamântului, contra cost.
     2008-2009
    Director,
    prof. Gelu Todoruţ

Casa Corpului Didactic Maramureş iniţiaza proiectul cu finanţare europeana,
,,Abilitaţi şi Cunoştinţe pentru Calitatea Educaţiei în Şcoala” (ACCES)


    Sistemul educaţional naţional este în continua schimbare şi adaptare la normele europene. Acest context impune dezvoltarea de programe şi proiecte educaţionale şi, mai ales, implementarea lor, pentru diversificarea ofertei educaţionale, formarea de compentenţe nu doar de cunoştinţe, motivarea elevilor şi a cadrelor didactice, precum şi a celorlalţi agenţi educaţionali, implicarea comunitaţii în domeniul educaţional.
    În aceasta situaţie, unitaţile de învaţamânt trebuie sa capete abilitatea de a accesa fonduri externe, de a identifica nevoi la nivel local şi de a acţiona în consecinţa.
    În sprijinul acestei idei şi având în vedere importanţa proiectelor cu finanţare europeana în viaţa şcolilor din judeţ, Casa Corpului Didactic Maramureş, în parteneriat cu Inspectoratul şcolar Judeţean Maramureş, iniţiaza proiectul cu finanţare europeana: ,,Abilitaţi şi Cunoştinţe pentru Calitatea Educaţiei în şcoala” (ACCES), proiect ce are ca obiectiv general perfecţionarea coordonatorilor de programe şi proiecte educative din unitaţile de învaţamânt din judeţ, astfel încât sa fie îmbunataţit accesul unitaţilor de învaţamânt la fondurile naţionale şi europene.
    Casa Corpului Didactic Maramureş îşi propune ca prin intermediul proiectului ,,Abilitaţi şi Cunoştinţe pentru Calitatea Educaţiei în şcoala” sa atinga urmatoarele obiective:
    I. dezvoltarea la cadrele didactice din judeţ a competenţei de management al proiectelor, competenţa cheie prevazuta prin fişa postului pentru coordonatorii de programe şi proiecte educative;
    II. oferirea de suport pentru cadrele didactice cu vechime sub 3 ani în sistemul educaţional, în vederea adaptarii acestora la sistemul de învaţamânt şi la cerinţele şi responsabilitaţile postului pe care îl ocupa;
    III. încurajarea tinerilor pentru a accede la o meserie în cadrul sistemului educaţional, astfel încât competitivitatea în acest domeniu sa creasca şi oferta educaţionala sa fie îmbunataţita prin atragerea de resurse umane şi prin pregatirea acestora;
    IV. încurajarea cadrelor didactice de a folosi tehnologia computerizata, sporind astfel accesul la informaţie şi raspunzând nivelului de dezvoltare informatica pe care piaţa ni-l ofera.
    
    Grupul ţinta inclus în proiect este format din 141 persoane provenind atât din mediul urban, cât şi din mediul rural, ce vor urma un program de formare şi susţinere în conceperea şi derularea de programe şi proiecte educaţionale.
    Accesul la program se va face pe baza de voluntariat, dintre cei înscrişi, 120 de persoane vor fi alese în funcţie de interesul manifestat faţa de mediul educaţional, cuantificat prin numarul de programe derulate ca şi coordonator sau partener de catre instituţia din care provine, durata programelor, liniile de finanţare, impactul programelor asupra comunitaţii. Alte 21 de persoane cuprinse în grupul ţinta sunt reprezentate de cadre didactice debutante în domeniul educaţiei, absolvenţi de studii universitare cu interes crescut pentru domeniul educaţiei sau studenţi în ani terminali care fac dovada interesului faţa de domeniul educaţional.
    Cursul de perfecţionare se va desfaşura pe o perioada de 10 luni, iar implementarea proiectului în unitaţile şcolare din judeţul Maramureş se va realiza pe parcursul a 24 de luni, printr-o finanţare nerambursabila de aproximativ 500.000 euro.
    2008-2009
    Director CCD MM,
    prof. Gelu Todoruţ