CONTACT Casa Corpului Didactic Maramureş  ;  Baia Mare, str. Petofi Sandor 12-14, judeţ Maramureş
telefon - 0262 276673, 0262 275935, fax 0262 276673 ,
Casa Corpului Didactic Maramureş este un centru activ de resurse orientat spre formarea şi dezvoltarea profesională şi personală a angajaţilor din sistemul de învatamânt din judetul Maramureş. Prin diversitatea activităţilor desfăsurate, ea se constituie într-un real spaţiu al integrarii învăţamântului preuniversitar maramureşean în contextul european. Casa Corpului Didactic Maramureş organizează activităţi de formare continuă, activitaţi cu caracter ştiinţific, metodic şi cultural pentru personalul din învaţam ântul preuniversitar.
Conducerea Casei Corpului Didactic Maramureş Director prof.dr. Adriana MEŞTER
www.performnate.ro
Suntem cadre didactice universitare cu o vasta experienta practica, prin proiecte de consultanta, traininguri, carti, proiecte nationale si internationale
https://sites.google.com/site/educatiaformatoaredecaracter/poll/v-rugm-accesai-chestionarul
Reacreditare program de formare continua - Chestionar identificarea nevoii de formare în domeniul formarii de competente pentru profesie şi caractere, pentru relaţii şi interrelaţii.
https://www.creatorideeducatie.ro/
Proiectul, al cărui obiectiv este abilitarea curriculară a 55.000 de cadre didactice din învăţământul primar şi gimnazial, se va derula în perioada 2017-2021.

FORMULAR DE INSCRIERE LA CURSURILE DE FORMARE
VA RUGAM SA DATI CLICK DREAPTA -> SAVE TARGET AS SI SALVATI PE PC DUMNEAVOASTRA DOCUMENTUL
30 ianuarie 2020
ora 18
Selectie cadre didactice din judetul Maramures, pentru disciplinele ISTORIE, GEOGRAFIE, RELIGIE in vederea participarii la cursul de formare profesionala continua CRED Curriculum relevant, educatie deschisa pentru toti. Formare nivel II invatamant gimnazial, acreditat de Casa Corpului Didactic Cluj in cadrul proiectului CURRICULUM RELEVANT, EDUCATIE DESCHISA PENTRU TOTI CRED
Adresa ISJMM colectare documente grup tinta gimnaziu ianuarie 2020
Criterii de selectie
Arhiva documente inscriere
28 ianuarie 2020
ora 8

Regulamentul Selecției naționale de bune practici în învățământul primar și gimnazial românesc, „Creatori de Educație” – Invitatie pentru propuneri de îmbunătățire
8 ianuarie 2020
ora 11
Program de formare continuă pentru experţi evaluatori de manuale
10 decembrie 2019
ora 11
Proiectul CRED - Curriculum relevant, educaţie deschisa pentru toţi
PRELUNGIRE TERMEN selectie noi formatori in proiectul CRED
27 noiembrie 2019
ora 12
ANUNȚ PRIVIND ORGANIZAREA EXAMENULUI ÎN VEDEREA PROMOVĂRII ÎN GRADE SAU TREPTE PROFESIONALE IMEDIAT SUPERIOARE A PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN SECTORUL BUGETAR PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE
23 noiembrie 2019
ora 22
IN ATENTIA BIBLIOTECARILOR SCOLARI! ZIUA METODICA - SEMESTRUL I