- depozitul de carte al bibliotecii CCD Maramures –


Noutati din biblioteca CCD :
16 feb 2016 NOUTATI LA BIBLIOTECA CCD 2016
Directorul unitatii de învatamânt, autor Vasile Ursu, Editura ALTIP, Alba Iulia.
Pedagogie si elemente de psihologie scolara – este o lucrare pentru examenele de definitivare si obtinerea gradului II destinata tuturor categoriilor de cadre didactice;
- Metodica predarii limbii engleze (editie revazuta si adaugita) – recomandarile practice si exemplele incluse in acest volum ofera (mai ales) tinerilor profesori sugestii utile pentru activitatile cu elevii;
- Puncte de vedere privind predarea – invatarea limbii franceze ca limba straina;
- Scoala si consilierea parintilor – lucrarea isi propune sa abordeze aspecte cu rol esential in dezvoltarea personalitatii copiilor, in comunicarea cu familiile acestora si in reusita actului didactic;
- Formarea profesionala continua in Romania – lucrarea prezinta cele mai importante rezultate ale investigatiei realizate de o echipa de cercetare a Institutului de Stiinte ale Educatiei in aria formarii profesionale continue;
Educatie pentru democratie - Educatia pentru democratie – publicatie realizata in cadrul proiectului Educatie pentru democratie, implementat de Asociatia Pro Democratia.
17 IUNIE 2015
ora 10
NOUTATE EDITORIALA LA BIBLIOTECA CCD MM
Directorul unitatii de învatamânt, autor Vasile Ursu, Editura ALTIP, Alba Iulia
Lucrarea poate fi consultata la Biblioteca CCD. Tot aici afla?i detalii despre modul în care pute?i comanda lucrarea.

2 DEC ora 10 CERCUL PEDAGOGIC AL BIBLIOTECARILOR SCOLARI 2011-2012
TEMATICA CERC PEDAGOGIC BIBLIOTECARI SCOLARI SI PROF DOCUMENTARISTI DEC 2011
Analiza SWOT CERC
OFERTA CURSURI BIBLIOTECARI-DOCUMENTARISTI
METODOLOGIE CERC PEDAGOGIC CDI (ppt)
FORMULAR INSCRIERE CURSURI CASA CORPULUI DIDACTIC MARAMURES
PLAN EDUCATIONAL INDIVIDUALIZAT CJRAE (ARHIVA ZIP)
REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A BIBLIOTECILOR SCOLARE SI A CENTRELOR DE DOCUMENTARE SI INFORMARE

CONFERINTA NATIONALA A BIBLIOTECARILOR
Informare privind participarea la a 22-a Conferinta Nationala a Asociatiei Bibliotecarilor din România Sibiu, 7-9 septembrie 2011

ZIUA METODICA A BIBLIOTECARILOR SCOLARI


    Octombrie a fost sarbatorita de bibliotecari, elevi si cadre didactice din întreaga lume drept „Luna Internationala a Bibliotecilor Scolare”. Promulgata de catre Asociatia Internationala a Bibliotecarilor Scolari (IASL), aceasta sarbatoare internationala este recunoscuta de toate asociatiile profesionale de profil, precum si de Federatia Internationala a Asociatiilor Bibliotecarilor (IFLA).
  În acest context, vineri, 29 octombrie 2010, la Scoala cu clasele I-VIII ,,Dr. Victor Babes" Baia Mare a avut loc Ziua metodica a bibliotecarilor scolari din judetul Maramures. Întâlnirea s-a derulat sub genericul “Diversitate – Provocare – Flexibilitate. Bibliotecile scolare au totul”, iar subiectele abordate au vizat activitatea bibliotecarilor scolari din judet în anul scolar 2009-2010, planurile de activitate pentru anul scolar în curs, oferta de programe de formare continua a Casei Corpului Didactic Maramures pentru bibliotecarii si documentaristii din judet si exemple de bune practici din activitatea în biblioteca.
  Un moment special a fost cel al înmânarii, de catre directorul CCD MM, prof. Gelu Todorut, si de catre inspector scolar de specialitate, prof. Valentina Todoran, a diplomei de excelenta acordata cu ocazia pensionarii, doamnei Oancea Smaranda, bibliotecar al CCD MM timp de 39 de ani, pentru contributia adusa promovarii culturii si pentru permanenta implicare si daruire în imperiul cartilor. Din partea CCD MM, coordonatoarea activitatii bibliotecarilor scolari din judet în acest an scolar îi revine doamnei profesor metodist, Bianca Bodea.
ZI METODICA BIBLIOTECARI SCOLARI 2010 - ppt


PREZENTARE EXEMPLE DE BUNE PRACTICI SC DR. VICTOR BABES- pptMediateca Casei Corpului Didactic îndeplineste funcţia de informare -documentare pentru personalul didactic din învăţămantul preuniversitar al judeţului Maramureş. Biblioteca din cadrul mediatecii deţine un fond de carte de aproximativ 54000 volume, predominând cartea pedagogică (aprox. 75%). Fondul principal, destinat împrumutului, se află în depozit, organizat sistematic-alfabetic. Lucrările destinate studiului la domiciliu se împrumută pentru o perioada de o lună.
- Pedagogie si elemente de psihologie scolara – este o lucrare pentru examenele de definitivare si obtinerea gradului II destinata tuturor categoriilor de cadre didactice;
- Metodica predarii limbii engleze (editie revazuta si adaugita) – recomandarile practice si exemplele incluse in acest volum ofera (mai ales) tinerilor profesori sugestii utile pentru activitatile cu elevii;
- Puncte de vedere privind predarea – invatarea limbii franceze ca limba straina;
- Scoala si consilierea parintilor – lucrarea isi propune sa abordeze aspecte cu rol esential in dezvoltarea personalitatii copiilor, in comunicarea cu familiile acestora si in reusita actului didactic;
- Formarea profesionala continua in Romania – lucrarea prezinta cele mai importante rezultate ale investigatiei realizate de o echipa de cercetare a Institutului de Stiinte ale Educatiei in aria formarii profesionale continue;
- Educatia pentru democratie – publicatie realizata in cadrul proiectului Educatie pentru democratie, implementat de Asociatia Pro Democratia.
Fondul documentar destinat studiului la mediatecă se află în sala de lectură : dictionare, enciclopedii, colecţii de reviste, cărţi în limbi straine, manuale alternative, lucrări metodico-ştiinţifice pentru gradul didactic I, presa locală şi naţională, soft educational (peste 250), casete audio şi video pentru limbi străine şi muzică (peste 100). Lucrările în exemplar unic se studiază doar la sala de lectură, pentru a facilita accesul la acestea, a cât mai multor solicitanţi;

Sala de lectură este amenajată astfel încât să asigure un caracter funcţional şi estetic:
- 9 locuri pentru studiu la sala de lectură;
- spaţiu destinat studierii presei;
- spaţiu pentru expoziţii;
- spaţiu pentru expunerea noutaţilor editoriale;
- spatiu pentru afisarea noutatilor din sistemul educational (panouri);
- exista 2 calculatoare conectate la internet. - sala de lectura a mediatecii CCD MM –
Tot in cadrul mediatecii functionează o librarie cu carte pedagogică şi metodică. În funcţie de solicitările cadrelor didactice, achiziţionăm lucrări de specialitate, colaborând cu editurile de profil. În cadrul mediatecii Casei Corpului Didactic Maramureş sunt organizate periodic activităţi metodice, de perfecţionare şi culturale. Sunt amenajate expoziţii cu ocazia diferitelor evenimente istorice şi culturale precum şi expoziţii de material didactic şi manuale alternative. De asemenea sunt organizate prezentări de carte ale editurilor pedagogice din ţara.
- expoziţia de Craciun -Cadrele didactice gasesc la mediateca programele pentru perfecţionare, programele scolare şi cele pentru examenele nationale. De asemenea pot solicita intocmirea unor bibliografii necesare la realizarea lucrarilor stiintifice. Pe langa activităţile de informare, documentare, consultanţă şi formare cadrele didactice, studenţii şi elevii beneficiază la mediateca CCD Maramureş de servicii precum : fotocopiere, înfoliere, legare documente, multiplicare casete audio şi cd-uri.